Příprava na závody

„Přes překážky ke hvězdám“

Seneca

Pokročilí jezdci mohou reprezentovat naši stáj na závodech hobby i oficiální úrovně. Výjezdu dvojice na závody předchází dlouhodobý a systematický výcvik. Jezdecká dvojice si musí postupně vybudovat vzájemnou důvěru a osvojit znalosti a schopnosti potřebné k dané disciplíně. Nabízíme především drezurní a parkurový výcvik.

Pokud dvojice nasbírá dostatek zkušeností na závodech hobby úrovně, je možné si na našich koních složit Zkoušky základního výcviku jezdce.